Linh Dong

Trainer 
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
University of Bolton
Cử nhân Sư Phạm Anh
HCM University of Education
Giáo dục là tác phẩm của trái tim. Giáo viên giỏi có thể truyền dẫn niềm tin, thắp sáng trí tưởng tượng và khơi dậy niềm yêu thích học tập. — Brad Henry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now