giáo viên dạy luyện thi pte

Huy Ly

Managing Director | PTE 87
giáo viên dạy luyện thi pte giỏi Quỳnh Nguyễn

Ms. Quynh Nguyen

Academic Manager | PTE 89 - IELTS 8.5
giáo viên dạy luyện thi pte

Mr. Tuan Vo 

Head Trainer | PTE 88 - IELTS 8.0
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Do Kieu Anh 

Main Trainer | PTE 88
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Amy Doan

PTE Trainer | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Yen Pham

Trainer | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Hien Dang

Trainer | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Sammi Thu

Trainer | PTE 85 - IELTS 8.0
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Tu Hang 

Academic Supporter | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Khue Bui

Academic Supporter
Tư vấn pte du học làm việc định cư

Phuong Demi

Business Development Director
Tư vấn PTE Du Học Làm Việc Định Cư

Dan Le

Business Development Manager

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Lựa chọn quốc gia