giáo viên dạy luyện thi pte

Mr. Huu Tat

PTE Trainer | PTE 90 - IELTS 8.0
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Hien Dang

Trainer | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Yen Pham

Trainer | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Sammi Thu

Trainer | PTE 85 - IELTS 8.0
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Amy Doan

PTE Trainer | PTE 90
Tư vấn PTE Du Học Làm Việc Định Cư

Ms. Dan Le

Business Development Manager
giáo viên dạy luyện thi pte

Mr. Huy Ly

Managing Director | PTE 87
giáo viên dạy luyện thi pte giỏi Quỳnh Nguyễn

Ms. Quynh Nguyen

Academic Manager | PTE 89 - IELTS 8.5
giáo viên dạy luyện thi pte

Mr. Tuan Vo 

Head Trainer | PTE 88 - IELTS 8.0
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Do Kieu Anh 

Main Trainer | PTE 88
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Tu Hang 

Academic Supporter | PTE 90
giáo viên dạy luyện thi pte

Ms. Khue Bui

Academic Supporter

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Lựa chọn quốc gia