Giảng Viên Huy Nguyen – PTE HELPER

Huy Nguyen

Deputy Director

Thạc sĩ kế toán | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Kinh tế
Cử nhân kinh tế luật | Cử nhân Kinh tế đối ngoại
PTE90 | IELTS 8.0

Thạc sĩ giáo dục – chuyên ngành ngôn ngữ (University of Melbourne)

Chứng chỉ đào tạo tiếng Anh TESOL (University of Tasmania)
“Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa”–  Wiliam Butler Yeats.

Other Members

Lựa chọn quốc gia

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký khóa học

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn