Giảng Viên Kieu Anh – PTE HELPER

Kieu Anh

Trainer

Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Curtin 

12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh cho người mất căn bản (IELTS, PTE, Cambridge, TOEFL)

Giám khảo kì thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge (2010 – 2020), PTE Young leaners (2019 -2020)

Other Members

Lựa chọn quốc gia

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký khóa học

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn