giáo viên dạy luyện thi pte

Mr. Huu Tat

PTE Trainer | PTE 90 - IELTS 8.0

PTE Trainer

  • PTE 90
  • IELTS 8.0
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Sư Phạm TPHCM
  • 5 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh và luyện thi nhiều cấp độ (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, TOEIC, IELTS, PTE và Tiếng Anh giao tiếp)

Other Members

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn
nhận tài liệu LISTENING miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn

Lựa chọn quốc gia