REVIEW FULL MOCK TEST FORM

1. Vui lòng đọc kỹ các thông tin sau:

  • Số buổi review: 10 buổi
  • Số lượng review mỗi buổi: 2-3 học viên
  • Khung giờ: 18:30 / 22:30 các ngày 2/3/4/5/6

2. Đối tượng hợp lệ có thể tham gia:

  • Đã hoàn tất các buổi tips và strategies
  • Đã book thi / hoặc đã thi
  • Active mode (tham gia đều đặn các lớp tutorials và gửi bài speaking review về cho team)

3. Cách thức đăng ký:

Điền form đăng ký (chọn khung giờ phù hợp)

Gửi booking confirmation hoặc bảng điểm về cho team qua nick facebook Ly Huy (theo link bên dưới)
https://www.facebook.com/supporting.ptehelper

Nếu chưa thi hoặc chưa book thi vui lòng inbox team cho biết ngày thi dự tính (team sẽ sắp xếp dựa theo độ active của học viên)

4. Quy trình

  • Sau khi nhận được đăng ký, team sẽ ưu tiên cho các học viên gần thi (đã book), thi rồi và có nhu cầu thi lại gấp, các học viên có dự tính thi team sẽ dựa theo độ active
  • Học viên sẽ được liên lạc qua facebook để cập nhật về bài test
  • Học viên làm test và online nhận feedback trực tiếp từ trainers theo khung giờ đăng ký (không cần bật camera)
  • Feedback chi tiết các phần thi, lỗi đúng sai khi luyện PTE.

Thanks all