Part 3: Listening (45 – 57 Minutes)

Phần 3 của PTE Academic kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của bạn với các câu audio và video được mở sau vài giây khi chuyển câu hỏi.  Bạn chỉ được nghe các đoạn audio và video một lần nên phải thật cẩn thận và ghi chú đầy đủ trong lúc nghe. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ cho từng câu hỏi khi đoạn audio đang mở, bằng cách di chuyển thanh điều khiển qua phải và trái. Tổng thời gian cho phần 3 của PTE Academic là từ 45 đến 47 phút gồm có 8 phần thi.

Listening Practice Test

BEGIN