Thi thử PTE | Kỹ năng Reading

Part 2 – PTE Reading Test (32 – 41 Minutes)

Bạn sẽ được đánh giá kỹ năng Reading trong phần thi thứ hai của PTE Academic. Tổng thời gian cho phần thi đọc hiểu là từ 32 đến 41 phút và bao gồm các dạng câu hỏi sau:

 • Reading & Writing Fill in blanks (5 – 6 câu hỏi):
  • Chọn từ phù hợp nhất với ngữ cảnh của câu từ danh sách cho sẵn và điền vào ô trống.
 • Multiple choice, choose multiple answers (2 – 3 câu hỏi, nhiều câu trả lời): 
  • Có nhiều câu trả lời đúng trong các câu đưa ra. Chọn các câu phù hợp nhất với đoạn văn.
 • Reorder Paragraph (2 – 3 câu hỏi):
  • Phía bên tay trái, nhiều đoạn văn sẽ không theo thứ tự. Kéo và sắp xếp chúng theo trật tự ở bên tay phải.
 • Reading: Fill in blanks (4 – 5 câu hỏi):
  • Đoạn văn hiển thị sẽ có nhiều ô trống. Ở dưới đoạn văn, sẽ có rất nhiều từ khác nhau. Kéo và đặt các từ vào các ô phù hợp.
 • Multiple choice, choose single answer (2 – 3 câu hỏi, một câu trả lời):
  • Chỉ có một câu trả lời đúng trong các câu đưa ra. Chọn câu phù hợp nhất với đoạn văn.

Lưu ý quan trọng cho phần này:

 • Không có thời gian cho từng phần cụ thể, chỉ có một tổng thời gian chung cho phần này, do đó bạn phải luôn kiểm tra thời gian trên màn hình. Làm phần thi này có tốt hay không sẽ phụ thuộc vào cách bạn phân chia thời gian cho mỗi mục câu hỏi như thế nào.
 • Phần thi Reading & Writing Fill in the blanks ngoài việc kiểm tra kỹ năng đọc hiểu còn đánh giá khả năng ngữ pháp của bạn nên phần thi này còn cộng điểm cho kỹ năng Viết.
 
TƯ VẤN MIỄN PHÍ


PRE PTE (Nếu bạn mất gốc Tiếng Anh nhưng muốn đạt kết quả PTE 50 hoặc thấp hơn)PTE Advanced (Nếu bạn mong muốn đạt kết quả PTE 65 hay PTE 79 trong thời gian ngắn)PTE One on One (Nếu bạn thật sự bận rộn thiếu thời gian và muốn nhận được hỗ trợ đặc biệt từ giảng viên, 1 kèm 1)


LUYỆN THI PTE CÙNG PTE HELPER