thông tin chuyển khoản PTE Helper

Ghi chú:

  • Khi chuyển khoản, học viên vui lòng cung cấp thông tin nội dung chuyển khoản như sau:

[Họ tên Học viên]_Khoá học

Ví dụ:

  • Nội dung chuyển khoản cho khoá học PTE Unlimited sẽ là HuyNguyen_Unlimited
  • Nội dung chuyển khoản cho khoá học PTE 30 sẽ là HuyNguyen_PTE 30
  • Nội dung chuyển khoản cho khoá học PTE 1 kèm 1 sẽ là HuyNguyen_1 kem 1
  • Nội dung chuyển khoản cho dịch vụ Review 1-1 sẽ là HuyNguyen_Review 1 1

Học viên vui lòng thanh toán học phí trước khi bắt đầu khoá học.

Vui lòng gửi hoá đơn thanh toán qua tin nhắn tại hoặc tư vấn viên để xác nhận thông tin chuyển khoản.

Vui lòng gửi hoá đơn thanh toán qua tin nhắn tại PTE HELPER Page hoặc tư vấn viên để xác nhận thông tin chuyển khoản.

PTE Helper Team

Lựa chọn quốc gia

Đăng ký khóa học

Điền thông tin nhận tài liệu miễn phí
* Link download tài liệu sẽ được gửi về email của bạn