Trung tâm và lệ phí thi

Trung tâm thi PTE Academic hiện đang có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm thi và lệ phí thi PTE tại website chính thức của t chức Pearson.

AUSTRALIA

Bạn đang chọn – Australia

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

 • Adelaide

 • Brisbane

 • Canberra

 • Gold Coast

 • Melbourne

 • Perth

 • Sydney

Lệ phí

Phí thông thường – AUD $340 GST Inclusive
Phí khi đặt lịch trễ – AUD $425 GST Inclusive

đăng ký thi pte New Zealand
NEW ZEALAND

Bạn đang chọn – New Zealand 

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

 • Auckland

 • Christchurch

 • Invercargill

 • Wellington

Lệ phí

Phí thông thường – NZD $385 GST Inclusive
Phí khi đặt lịch trễ – NZD $481.25 GST Inclusive

đăng ký thi pte New Zealand
VIETNAM

Bạn đang chọn – Vietnam

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

 • Hanoi

 • Ho Chi Minh City

Lệ phí

Phí thông thường – USD$165.00
Phí khi đặt lịch trễ – USD$206.25

đăng ký thi pte New Zealand
QUỐC GIA KHÁC

Bạn đang chọn – Quốc Gia Khác

Trung tâm thi PTE hiện đang có tại các thành phố trên 50 quốc gia toàn thế giới. Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm khảo thí và lệ phí thi tại website chính thức của tổ chức Pearsonn bên dưới.

 
TƯ VẤN MIỄN PHÍ


PRE PTE (Nếu bạn mất gốc Tiếng Anh nhưng muốn đạt kết quả PTE 50 hoặc thấp hơn)PTE Advanced (Nếu bạn mong muốn đạt kết quả PTE 65 hay PTE 79 trong thời gian ngắn)PTE One on One (Nếu bạn thật sự bận rộn thiếu thời gian và muốn nhận được hỗ trợ đặc biệt từ giảng viên, 1 kèm 1)


LUYỆN THI PTE CÙNG PTE HELPER