New Zealand

Bạn đang chọn – New Zealand

Testing is provided in the following cities:

  • Manama

Lệ phí

Phí thông thường – USD 250
Phí khi đặt lịch trễ – USD 312.50

Note: Bạn vui lòng đem theo hộ chiếu khi đăng ký thi tại các địa điểm khảo thí PTE Academic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now