Đội ngũ giảng viên

Huy Ly b&W
Huy Ly Founder | Trainer
Thạc Sĩ Tài Chính Ứng Dụng | Queensland University of Technology | PTE 89
Huy-Nguyen_1
Huy Nguyen Deputy Director| Trainer
Thạc sĩ kế toán | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Kinh tế Cử nhân kinh tế luật | Cử nhân Kinh tế đối ngoại PTE90 | IELTS 8.0

Giảng viên khác

pte helper trainer có chuyên môn cao
Tuan Vo Trainer
Quynh Nguyen (1)
Quynh Nguyen Trainer
Louis-Luu_1-1
Louis Luu Trainer
IMG_0312
Kieu Anh Trainer
Nancy-Nguyen_1-1
Ngan Nguyen Trainer
unnamed (6)
Duong Nguyen Trainer
Nhung Nguyen
Nhung Nguyen Trainer
IMG_20181104_202636
My Nguyễn Regional Manager|Trainer