Say It Better In English, Giao Tiếp Tự Nhiên Như Người Bản Xứ

Say It Better In English, Giao Tiếp Tự Nhiên Như Người Bản Xứ

Sách Say It Better In English chia sẻ các cụm từ kèm minh hoạ, ví dụ thực tế, hay được người bản xứ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và ở nơi làm việc. Cứ sau mỗi 6 cụm sẽ có trò chơi ô chữ giúp bạn ô lại những kiến thức đã học trước đó. Cực kỳ thú vị và giúp chúng ta nhớ lâu hơn.

Tải ngay về mỗi ngày học 1 cụm đảm bảo tiếng Anh của bạn sẽ tự nhiên như người bản xứ nhé

TẶNG SÁCH HAY, GIAO TIẾP TỰ NHIÊN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

SAY IT BETTER IN ENGLISH

Useful phrase for work and everyday life

Sách gồm 370 trang, mỗi trang sẽ chia sẻ 1 cụm từ vô cùng hữu ích kèm ví dụ hình ảnh thực tế, hay được người bản xứ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và ở nơi làm việc.Cứ sau mỗi 6 cụm sẽ có trò chơi ô chữ giúp bạn ô lại những kiến thức đã học trước đó. Cực kỳ thú vị và giúp chúng ta nhớ lâu hơn.

Tải ngay về mỗi ngày học 1 cụm đảm bảo tiếng Anh của bạn sẽ tự nhiên như người bản xứ nhé.

Chúc các bạn học tốt !